Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων του άρθρου 35Α του ν. 4487/2017 ( Α΄ 116)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top