Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών για το «Ολοκληρωμένο σύστημα οριζόντιας πλατφόρμας Internet of Things (iot.gov.gr) και δικτύου αισθητήρων»

Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών για το «Ολοκληρωμένο σύστημα οριζόντιας πλατφόρμας Internet of Things (iot.gov.gr) και δικτύου αισθητήρων»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29.06.2022 και ώρα 17:00μμ (μέσω ΕΣΗΔΗΣ α/α 161548)

Ημερομηνία Διενέργειας : 30.06.2022 και ώρα 10:00πμ (μέσω ΕΣΗΔΗΣ α/α 161548)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top