Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης αναβαθμίζει διαρκώς τις δυνατότητες και τη λειτουργία της

Σε μια σημαντική αναβάθμιση της λειτουργίας της προχώρησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Δημόσιας Διοίκησης με την ολοκλήρωση του έργου «Μετατροπή της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε Πάροχο Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τον Δημόσιο Τομέα». Μέσα από το συγκεκριμένο έργο, ενισχύεται ο ρόλος της ΓΓΠΣΔΔ στη Δημόσια Διοίκηση στον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την τεχνική υποστήριξη και τη διασύνδεση συστημάτων. Η εξέλιξη αυτή πρόκειται να λειτουργήσει θετικά ως προς τις υπηρεσίες που παρέχει η Γενική Γραμματεία τόσο προς τους πολίτες, όσο και προς τους φορείς του Δημοσίου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG Reform). Υλοποιήθηκε με την επίβλεψη του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, είχε διάρκεια δώδεκα μηνών και περιλάμβανε την παροχή τεχνικής βοήθειας σε τρεις βασικούς άξονες:

  1. Διαχείριση Καταλόγου Υπηρεσιών και Γραφείο Εξυπηρέτησης με στόχο την κατάρτιση ενός επικαιροποιημένου καταλόγου παρεχόμενων υπηρεσιών και την πρόταση ενός νέου σχήματος διοίκησης καθώς και ενός πλάνου πόρων στο πλαίσιο αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των φορέων, των επιχειρήσεων και των πολιτών.
  2. Αξιολόγηση της Ποιότητας Λογισμικού με στόχο τη συστηματική εισαγωγή της αξιολόγησης της ποιότητας λογισμικού στα έργα ΤΠΕ και κατ’ επέκταση τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  3. Επέκταση του Κέντρου Διαλειτουργικότητας στη Δημόσια Διοίκηση με στόχο την αποτύπωση στοχευμένων προτάσεων αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) στο πλαίσιο εναρμόνισής του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και ανταπόκρισης στις ανάγκες και στον διευρυμένο ρόλο του στη Δημόσια Διοίκηση.

Η ενίσχυση του ρόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης ως Παρόχου Υπηρεσιών ΤΠΕ έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων δράσεων τεχνικής βοήθειας με άρτια αποτελέσματα στους τομείς βελτίωσης επιχειρησιακών διεργασιών, ασφάλειας συστημάτων και ανάπτυξης ικανοτήτων ΤΠΕ. Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να αξιοποιηθούν άμεσα στην κατεύθυνση βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και ανάπτυξης νέων υπηρεσιών προς το Δημόσιο, προς τον ιδιωτικό τομέα και προς τους πολίτες.

Ο διευρυμένος κατάλογος υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά από τομές που έχουν καθιερωθεί την τελευταία τριετία και σχετίζονται με:

  • τη βελτιστοποίηση του σχήματος διοίκησης,
  • την ενσωμάτωση της διάστασης της αξιολόγησης λογισμικού σε όλα τα νέα έργα πληροφορικής που σχεδιάζονται και
  • την αναδιοργάνωση του Κέντρου Διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με τον βέλτιστο και πλέον ασφαλή τρόπο

Οι τομές αυτές αναβαθμίζουν την ασφάλεια, την αξιοπιστία, την αποδοτικότητα και τη χρηστικότητα των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Με τον τρόπο αυτό, βελτιστοποιούνται περαιτέρω οι υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΠΣΔΔ σε δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες.

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος δήλωσε: «Έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε να εξυπηρετούμε πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου με ενιαίο τρόπο και ανεξάρτητα από γεωγραφικούς περιορισμούς. Η αναβάθμιση της ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης ως οριζόντιου Παρόχου Υπηρεσιών (service provider) για το Δημόσιο Τομέα έχει για εμάς ιδιαίτερη αξία και χαιρόμαστε πολύ που μπορούμε να την υλοποιήσουμε, χάρη στην αρωγή της DG Reform, καθώς πρέπει να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι».

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.