Διαδικασία καθολικής τηλεοπτικής κάλυψης

Η υλοποίηση του έργου «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» έχει ξεκινήσει δυνάμει του (Ν. 4563/2018, ΦΕΚ Α΄ 169).

Με την εν λόγω δράση, επιτυγχάνεται η πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, καθώς υλοποιείται σε 3.587 οικισμούς («λευκές περιοχές») της χώρας και αφορά σε 542.000 πολίτες (ή 217.000 νοικοκυριά).

Στην υπ’ αριθ. 3269/01.11.2018 (Β΄ 5022) ΚΥΑ περιέχονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν στη διαδικασία υλοποίησης του παρόντος έργου.

Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 17690/15.11.2018 (ΑΔΑ: Ψ836465ΧΘ0-ΦΕΨ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ):

α) προσκαλούνται οι Πάροχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο έργο να υποβάλουν την Αίτηση Συμμετοχής στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση.

β) προσκαλούνται οι Δήμοι του Παραρτήματος Β΄ του Ν. 4563/2018 να υποβάλουν την Αίτηση Ένταξης στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος VIII της υπ’ αριθ. 3269/01.11.2018 ΚΥΑ για την ένταξη των οικισμών του Β΄ μέρους του ως άνω Παραρτήματος στο έργο

γ) προσκαλούνται όλοι οι Δήμοι της χώρας να υποβάλουν την Αίτηση Ένταξης στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση για τις περιοχές της εδαφικής τους επικράτειας που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο σήμα της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής και δεν έχουν συμπεριληφθεί στο Α΄ ή στο Β’ Μέρος του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018.

Η ακριβής διαδικασία υποβολής των αιτήσεων προβλέπεται στην υπ’ αριθ. πρωτ.: 17690/15.11.2018 (ΑΔΑ: Ψ836465ΧΘ0-ΦΕΨ) Απόφαση του ΓΓΤΤ.

Επισημαίνεται ότι για την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών.

Σχετικά αρχεία

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.