ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Συμπληρωματική δημοσίευση και επισήμανση)

Για  την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Υπουργείο Ψηφιακής  Διακυβέρνησης (ΥπΨηΔ). Σχετικά αρχεία