Ημέρα: 14 Δεκεμβρίου 2020

Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς  φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 31185 ΕΞ 2020/6.11.2020 Διακήρυξης

Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς  φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 31185 ΕΞ 2020/6.11.2020 Διακήρυξης (με ΑΔΑΜ: 20PROC007607515 και αριθμό Προκήρυξης στην ΕΕ 2020/S 220 – 540678)» Ημερομηνία ανάρτησης εγγράφου στο ΕΣΗΔΗΣ: 8-12-2020 (Διαγωνισμός 101900)

Διενέργεια απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια, παραμετροποίηση  και τοποθέτηση συστήματος WiFi στο κτίριο της ΓΓΠΣΔ

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 11-12-2020Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23-12-2020 και ώρα 13:00.

Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.