Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών G-Cloud της ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) – Μη διαθεσιμότητα δικτυακών υποδομών

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με κατεύθυνση τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών και της ποιότητας των υπηρεσιών της προγραμματίζει περαιτέρω αναβάθμιση της δικτυακής υποδομής του G-Cloud. Η αναβάθμιση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση της …

Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών G-Cloud της ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) – Μη διαθεσιμότητα δικτυακών υποδομών Περισσότερα »