Κυβερνοασφάλεια

Αποστολή

Η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του Yπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και καταρτίζει την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, στην οποία καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες και τα μέτρα πολιτικής και κανονιστικής ρύθμισης, με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τα συστήματα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής σε εθνικό επίπεδο.

Αρμοδιότητες

Η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας:

  • Διατυπώνει την πολιτική ασφάλειας συστημάτων ΤΠΕ για το δημόσιο τομέα και προωθεί την εφαρμογή της
  • Ορίζει απαιτήσεις και κανόνες ασφάλειας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε έργου ΤΠΕ του δημοσίου και ενσωματώνονται σε αυτά από τη φάση της σχεδίασης, ως απαραίτητη προϋπόθεση των αρχών του ενιαίου σχεδιασμού
  • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές Αρχές, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και ακαδημαϊκούς φορείς για την υιοθέτηση ενιαίων πολιτικών ασφαλείας στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης
  • Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων και την Τεχνικής Φύσεως Αρχή Ασφάλειας Πληροφοριών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς επίσης και με τα CERTs που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος
  • Προωθεί δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού που διαχειρίζεται και υποστηρίζει κρίσιμα συστήματα και υποδομές του Δημοσίου

Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας
2020 – 2025

Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας
(Ελληνική Έκδοση)
7/12/2020
National Cybersecurity Strategy
(Αγγλική Έκδοση)
7/12/2020

Νομοθετικό Πλαίσιο

Νόμος 4577/2018

Υπουργική Απόφαση 1027/2019

Θέματα Eφαρμογής και Διαδικαδιών του Ν.4577/2018

Νόμος 4961/2022

Νόμος 5002/2022

Υπουργική Απόφαση για την Έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, 7/12/2020
Υπουργική Απόφαση για την Έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, 7/3/2018

Φόρμα Υποβολής Αναφοράς

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ΕΑΚ (doc)

Incident Report (format .doc)

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ΕΑΚ (pdf)

Incident Report (format .pdf)

Καταχώριση online στο CSIRT

Πλαίσιο προαγωγής της αριστείας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (cybersecurity ecxellence management framework)

Εγχειρίδιο Κυβερνοασφάλειας (Ελληνική Έκδοση) - Ιούνιος 2021
Cybersecurity Handbook (English Version) - June 2021
Απόφαση Έκδοσης
Οδηγού Αυτοαξιολόγησης της Κυβερνοασφάλειας
Ιούλιος 2022
Οδηγός Αυτοαξιολόγησης
Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης της Κυβερνοασφάλειας (Ελληνική Έκδοση) Φεβρουάριος 2022

Για τον έλεγχο ακεραιότητας, σας γνωρίζουμε ότι το hash SHA-256 του αρχείου .xlms είναι το:
25DDB19912021590D726B01524534A932FC647A0746BA15BAC929D69135E61F8

Self Assessment Guide
Cybersecurity Self Assessment Tool
(English version) February 2022

For integrity check, we inform you that the hash value SHA-256 of the .xlms file is: 95A6384FE5F4A0BE0A1376B52E228B5540A23E17AB759F13A49AE96C5F3C1435

Ενημερωτικό Υλικό

Βρείτε εδώ όλο το ενημερωτικό Υλικό της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας

Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.