Νομοθετικό έργο

Νόμος 4623

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα. Κατεβάστε το επίσημο ΦΕΚ στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Περισσότερα »
Scroll to Top