Mdptm

Αποστολή του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης είναι:

α. Η χάραξη και εφαρµογή εθνικής πολιτικής και η συµµετοχή στη διαµόρφωση κατάλληλου θεσµικού πλαισίου, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την ανάπτυξη επικοινωνιακής και ψηφιακής πολιτικής και τηλεπικοινωνιακών και ταχυδροµικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού, ο συντονισµός του κυβερνητικού έργου στον τοµέα αυτό και η παρακολούθηση της υλοποίησης των σχετικών πολιτικών.

β. Η εξειδίκευση και η εφαρµογή εθνικής πολιτικής στην ενηµέρωση, τις τηλεπικοινωνίες, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

γ. Η χάραξη και εφαρµογή πολιτικών για την ανάπτυξη υποδοµών σε εθνικό επίπεδο

µε σκοπό την ενίσχυση της προσβασιµότητας στην πληροφόρηση, της εξ απόστασης επικοινωνίας, της επεξεργασίας πληροφοριών που διοχετεύονται µέσω ειδικών σηµάτων, την ενδυνάµωση της οικονοµίας, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στους τοµείς αρµοδιότητας του Υπουργείου.

δ. Η προαγωγή της ασφάλειας στις τηλεπικοινωνίες, τις ψηφιακές πληροφορίες και στα µέσα µετάδοσης των πληροφοριών.

ε. Η χάραξη κατευθυντηρίων γραµµών της αγοράς των τηλεπικοινωνιών µε έµφαση στον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (κινητή τηλεφωνία και διαδίκτυο) και η ανάληψη νοµοθετικών πρωτοβουλιών στον τοµέα αυτό σε συνεργασία µε την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ).

στ. Ο συντονισµός των εποπτευοµένων φορέων και η εποπτεία των προγραµµάτων δράσης αυτών.

ζ. Η προαγωγή αα) της Κοινωνίας των Πληροφοριών µε έµφαση σε θέµατα διαλειτουργικότητας και βέλτιστων πρακτικών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα για πολίτες και επιχειρήσεις, ββ) της δηµόσιας ενηµέρωσης µε έµφαση στην Κυβέρνηση και τους φορείς της, παρέχοντας υπηρεσίες δηµοσίου συµβούλου σε θέµατα ενηµέρωσης, παρακολουθώντας και διατυπώνοντας προτάσεις σχετικά µε την νοµοθεσία που αφορά στον τύπο και στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ, διαµορφώνοντας την πολιτική του κράτους στο χώρο των οπτικοακουστικών µέσων, σύµφωνα και µε τις εξελίξεις της τεχνολογίας και οργανώνοντας συνολικά την επικοινωνία του κράτους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, γγ) της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής (ΕΨΣ) µε έµφαση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συµπεριλαµβανοµένης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των ευρυζωνικών υποδοµών, και στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, παρακολουθώντας την εφαρµογή και το συντονισµό των Υπουργείων αναφορικά µε τις επιµέρους δράσεις

 

υλοποίησης της ΕΨΣ, διατυπώνοντας σχετικές προτάσεις στα αρµόδια Υπουργεία και φορείς και εκπροσωπώντας διεθνώς την χώρα για θέµατα που άπτονται της ΕΨΣ, δδ) της πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα νέας γενιάς.

η. Ο σχεδιασµός  έργων του δηµόσιου τοµέα σε σχέση µε τις ψηφιακές τεχνολογίες και ο ενιαίος τρόπος αντιµετώπισης τους.

θ. Ο συντονισµός των πολιτικών που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση  και ο σχεδιασµός των σχετικών έργων.

ι.   Η   εκπόνηση   πολιτικών   ηλεκτρονικής   προσβασιµότητας   µε   έµφαση   στην ανεµπόδιστη πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του δηµοσίου.

ια. Η σύνταξη Μνηµονίων Συνεργασίας και Συµφωνιών Πλαισίου µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ), Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ) και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας και του εξωτερικού για την προώθηση της ψηφιακής πολιτικής της χώρας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις.

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo