Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών για την «Αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud)»

Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών για την «Αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud)»

Scroll to Top