«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων για την υλοποίηση Ενοποιημένου Μητρώου Πολιτών» για τις ανάγκες της Γεν. Γραμματείας Πληροφ. Συστημάτων Δημ. Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων για την υλοποίηση Ενοποιημένου Μητρώου Πολιτών» για τις ανάγκες της Γεν. Γραμματείας Πληροφ. Συστημάτων Δημ. Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10-03-2020 και ώρα 14:30 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 11-3-2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Σχετικά αρχεία

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top