Πρόσκληση – Διακήρυξης «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής»

Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα προβεί σε προμήθεια υλικών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου για το έτος 2020 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, (αρ.14, ΠΝΠ 11.3.2020, ΦΕΚ 55/Α ́/2020), σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία διαθέσιμη στο σχετικό αρχείο.

Σχετικά Αρχεία

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top