Παροχή υποστήριξης στους ελληνικούς φορείς που συμμετέχουν στις Ανταγωνιστικές Προσκλήσεις Υποβολής Προσφορών (Competitive Invitations To Tender – ITT) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency – ESA), σύμφωνα με το Άρθρο 13 των Κανονισμών Προμηθειών της ESA

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στοχεύει στην χρήση διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών ως εργαλείο για την εθνική αναπτυξιακή πολιτική και διακυβέρνηση. Η ελληνική συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) αναπτύσσεται και υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων επί τη βάσει της υπ’ αριθμ. 3095/2018 (ΦΕΚ Β’ 915/2018) Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 103/2019 (ΦΕΚ Β΄ 4296/2019) Υπουργική Απόφαση. 

Σχετικά αρχεία

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top