Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου- προμήθεια 24 φυτών

Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διοικητικής Μέριμνας του Υπουργείου

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα προβεί σε προμήθεια:

  1. υπηρεσιών συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου (κήπων) και των φυτών στις βεράντες των κτηρίων Α’ και Β’ της Κεντρικής Υπηρεσίας για ένα (1) έτος και
  2. προμήθεια είκοσι τεσσάρων (24) μικρών φυτών Βιβούρνα Λουσίντουμ (Viburnum lucidum), σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία

Σχετικά αρχεία

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top