Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για προμήθεια υπηρεσιών τακτικής μικροβιακής απολύμανσης στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 6-7-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 9-7-2020  

Σχετικά αρχεία

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top