Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια προστατευτικών διαχωριστικών χώρων

Τίτλος – Περιγραφή: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια προστατευτικών διαχωριστικών χώρων (CPV 44112300-1)
Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 05-10-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09-10-2020 και ώρα 13:00.

Σχετικά αρχεία

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top