Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου επικουρικών υπηρεσιών υποστήριξης για την Δράση: «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (SuperfastBroadband)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 629.032,24 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%)

Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο αρχείο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top