Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσο για το Έργο «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Επιστημονικής Υποστήριξης για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)»

Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο αρχείο

https://mindigital.gr/wp-content/uploads/2020/10/file.pdf

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top