Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο: Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Δράση: Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 629.032,24 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου εκκαθάρισης δαπανών και ελέγχων της Δράσης SFBB.

Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει την εκκαθάριση για τις υποβαλλόμενες δαπάνες επί τη βάσει φακέλων ωφελουμένων που αφορούν συνδέσεις με παροχή SFBB υπηρεσίες και επιπρόσθετα να πραγματοποιήσει ελέγχους για την επαλήθευση των συνθηκών παροχής της υπηρεσίας. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει απολογιστικά με βάση: α) τον αριθμό των εκκαθαρισμένων φακέλων β) τον αριθμό των επεξεργασμένων προσφορών αναφοράς των παρόχων, γ) τον αριθμό των αιτημάτων πληρωμής για τον έλεγχο της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσίας και δ) του αναλωθέντος ανθρωποχρόνου για τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών.

Σχετικά αρχεία

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.