Δημόσια Διαβούλευση για τις Κατασκευές Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την επικαιροποίηση της διαδικασίας εγκατάστασης Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, σύμφωνα με την περ.α της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4635/2019.

Σχόλια μπορούν να υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ggtt@mindigital.gr.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top