Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υποστηρικτικών-συμβουλευτικών οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υποστηρικτικών-συμβουλευτικών οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με CPV: 75120000-3 και CPV: 79412000-5, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (1.153.200,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.