Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ Ψηφιακής Διακυβέρνησης», στον άξονα προτεραιότητας 6.1 «Διοικητική υποστήριξη» με τίτλο «Επιχορήγηση της ΚτΠ Μ.Α.Ε. για το έργο “Τεχνική υποστήριξη ρφαρμογής για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. για το έτος 2023″».

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top