ΔΣ ΕΔΥΤΕ

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2019

Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη ορίζονται ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ» (διακριτικός τίτλος «ΕΔΥΤΕ ΑΕ»). Η θητεία των ανωτέρω είναι τετραετής.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τα σύντομα βιογραφικά των μελών του έχουν ως εξής:

Στέφανος Κόλλιας (Πρόεδρος): Καθηγητής στον Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Καθηγητής Μηχανικής Μάθησης στην Σχολή Επιστήμης των Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Λίνκολν. Διαθέτει 30ετή επιστημονική δραστηριότητα στα πεδία των Ευφυών Συστημάτων & Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, της Ανάλυσης & Πρόσβασης σε Πολυμεσικό Περιεχόμενο, της Σημασιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων και Διαλειτουργικότητας, της Επικοινωνίας Ανθρώπου Μηχανής και της Συναισθηματικής Υπολογιστικής, των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών.  Έχει Μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων (MSEG, NRG) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιοποίηση και Διατήρηση Περιεχομένου (2004-16), Μέλος του High-level Representative Group του Προγράμματος Eureka (2012-16).

Αθανάσιος Κακαρούντας (μέλος και Αναπληρωτής Πρόεδρος): Διπλωματούχος και Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών (1998 και 2004 αντίστοιχα) και κάτοχος MBA από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2015). Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών», στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Διευθυντής του Εργαστηρίου «Ευφυών Συστημάτων» και Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Αρχιτεκτονική Υπολογιστών καθώς και τα Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα, όπως επίσης και το σχεδιασμό ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (VLSI), τη σχεδίαση κυκλωμάτων χαμηλής κατανάλωσης και το σχεδιασμό επιταχυντών για ενσωματωμένα συστήματα. Έχει συμμετοχή σε 20 ερευνητικά έργα της ΕΕ ή της ΓΓΕΤ.

Αριστείδης Σωτηρόπουλος (μέλος): Απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1998) και Διδάκτωρ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ (2004) στην περιοχή των δικτύων διασύνδεσης για υπερυπολογιστικά συστήματα. Είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργων (PMP) και έχει εργαστεί σε πλήθος ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με αντικείμενο τις δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές μεγάλης κλίμακας. Διετέλεσε επικεφαλής των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΔΕΤ ΑΕ για 4 χρόνια. Είναι σύμβουλος της ΓΓΕΤ σχετικά με την πρωτοβουλία EuroHPC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους υπερυπολογιστές, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του έργου Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE).

Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας (μέλος): Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Έχει πολυετή εμπειρία στη διοίκηση έργων για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και την εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε υπουργεία και φορείς. Παράλληλα, έχει συντονίσει τη συγκρότηση προτάσεων και την εκτέλεση έργων έρευνας και καινοτομίας σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Εργάζεται ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. και έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΚ Αθηνά.

Αθηνά Βακάλη (μέλος): Καθηγήτρια και Αναπληρώτρια Πρόεδρος στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου διευθύνει το Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού (Datalab). Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Πληροφορική (Α.Π.Θ.), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πληροφορική (Πανεπιστήμιο Purdue ΗΠΑ) καθώς και πτυχίου τμήματος Μαθηματικών (Α.Π.Θ.). Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν εξόρυξη και ανάλυση δεδομένων στα κοινωνικά δίκτυα και σε δίκτυα δεδομένων μεγάλης κλίμακας, με έμφαση στον εντοπισμό φαινομένων (κακόβουλης συμπεριφοράς, ψευδών ειδήσεων κλπ), καθώς επίσης και διαχείριση δεδομένων κοινωνικών μέσων σε κατανεμημένες και παράλληλες (cloud) αλλά και αποκεντρωμένες (blockchain) υποδομές. Έχει συν-εκδώσει 3 βιβλία, έχει διατελέσει συν-συγγραφέας σε 16 κεφάλαια βιβλίων, έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 60 άρθρα σε σχετικά περιοδικά και περισσότερα από 100 άρθρα σε διεθνή συνέδρια.

Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης (μέλος): Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, με επιστημονικό αντικείμενο τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό και τις Οικοδομικές Τεχνολογίες Αιχμής. Διευθυντής του Εργαστηρίου «Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων» (TUC TIE Lab) και Τακτικό μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης Διπλ. Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΑΠΘ (1994) με Διδακτορική Διατριβή στο ίδιο Πανεπιστήμιο με θέμα Δομική μορφολογία και κινητές κατασκευές στους μεταβαλλόμενους χώρους (2009). Το διάστημα 2004-2006 διετέλεσε Visiting Research Associate στο Harvard Graduate School of Design [GSD]. Η ειδίκευσή του σημειώνεται επάνω στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και στην ανάπτυξη μεθοδολογιών που δημιουργούν ένα συμμετοχικό, ανθρωποκεντρικό πλαίσιο έρευνας και εφαρμογής, με στόχο την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής και την αλλαγή παραδείγματος στη σύγχρονη κοινωνία. Οι θεματικές ερευνητικές περιοχές του είναι διεπιστημονικές και εντοπίζονται σε περιβάλλοντα κατοίκησης, εκπαίδευσης, πολιτισμού, τουρισμού, θεραπείας, αστικού εξοπλισμού, περιβαλλοντικού σχεδιασμού, διαστημικών εφαρμογών και κοινωνικής δυναμικής.

Θεανώ Αλαμπάση (μέλος): Δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Εμπορικό Δίκαιο. Έχει εργαστεί ως δικηγόρος, με εξειδικευμένη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και τον τομέα των εμπορικών επιχειρήσεων. Στο δημόσιο τομέα εργάζεται από το έτος 2007, αρχικώς στο Υπ. Ανάπτυξης, ως νομικός σε προγράμματα επιδότησης της Ευρ. Ένωσης (Γ΄ΚΠΣ, Ε.Σ.Π.Α), έχει διατελέσει σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ενώ παράλληλα ασκούσε καθήκοντα ως Μέλος Δ.Σ. στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Εργάζεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από την αρχή της σύστασής της κατέχοντας τη θέση της Προϊσταμένης του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης. Ομιλεί άριστα την Αγγλική, Γαλλική και Ιταλική γλώσσα.

Αικατερίνη Πραματάρη (μέλος): Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: “Αποτελεσματική αναπλήρωση καταστήματος βάσει ανταλλαγής πληροφοριών μέσω Διαδικτύου και συνεργατικών πρακτικών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας στο λιανεμπόριο”. Είναι επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Masters) στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχιούχος του ίδιου τμήματος με ειδίκευση στην Επιστήμη Υπολογιστών. Είναι Αντιπρόεδρος Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Επιστημονική Υπεύθυνη της ερευνητικής ομάδας ELTRUN/SCORE (Supply Chain and Demand Management, Collaboration and Electronic Services) στο πλαίσιο του εργαστηρίου ELTRUN, καθώς επίσης και Αναπληρώτρια Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής και Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού Ψηφιακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Ennovation.

Ευαγγελία Αθανασάκη (μέλος): Πρόεδρος του Συλλόγου των εργαζομένων και συνεργατών της «ΕΔΥΤΕ ΑΕ», η οποία ορίστηκε από τον ανωτέρω Σύλλογο ως εκπρόσωπός του στο ΔΣ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.