ΔΣ ΗΔΙΚΑ

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2019

Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη ορίζονται ο πρόεδρος, η διευθύνουσα σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ» (διακριτικός τίτλος «ΗΔΙΚΑ ΑΕ»).

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τα σύντομα βιογραφικά των μελών του έχουν ως εξής:

Χρήστος Χάλαρης (Πρόεδρος): Κάτοχος Διπλώματος Διδάκτορος Μηχανικού από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Διετέλεσε επί σχεδόν μια τριετία Διευθύνων Σύμβουλος στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, και διεύθυνε την ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών πληροφορικής ευρείας χρήσης (Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου Πληρωμής Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης Ασφαλιστικής Ικανότητας -Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», Πληροφοριακό Σύστημα ΟΓΑ κα).  Η συνολικά 23ετής επαγγελματική του εμπειρία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα περιλαμβάνει τα πεδία της μελέτης, ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, της διαχείρισης και αξιολόγησης έργων και της εκπόνησης στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων. Έχει δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και στο παρελθόν έχει διατελέσει εντεταλμένος Λέκτορας (ΠΔ407) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Νίκη Τσούμα (Διευθύνουσα Σύμβουλος): Στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης στον Τομέα της Πληροφορικής. Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστήμιου Αθηνών (1986) με εξειδίκευση στον Προγραμματισμό και Ανάλυση Συστημάτων και αριστούχος Απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (1998). Είναι εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για  θέματα ITS Project Management και E-Government. Είναι external expert της Ε.Ε. σε θέματα αξιολόγησης καινοτόμων προτάσεων για software technologies και cloud computing του Προγράμματος Η2020. Έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό, την ανάλυση, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την εγκατάσταση μεγάλων, πολύπλοκων και κρίσιμων έργων Πληροφορικής της Δημόσιας Διοίκησης, αναλαμβάνοντας ρόλους μέλους Ομάδων Διοίκησης Έργων και Υπευθύνου Έργων, επί 25 έτη θητείας στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.   Από το 2010 μέχρι το 2014 διετέλεσε Σύμβουλος σε θέματα οργανοδιοικητικών αλλαγών και θέματα διοίκησης-διαχείρισης έργων Πληροφορικής και συγχρηματοδοτούμενων έργων των Γενικών Γραμματέων Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και το διάστημα  2015 έως 2017 διατέλεσε Δ/ντρια και Γενική Δ/ντρια Έργων στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ. Από τον Ιούνιο του 2018 είναι Δ/ντρια Πληροφορικής και Τεχνικής Λειτουργίας του ΕΚΟΜΕ ΑΕ.

Μιχαήλ Μιχαλόπουλος (μέλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το 2001 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Μηχανικός του ΕΜΠ, υποστηρίζοντας τη διδακτορική του διατριβή στην αρχιτεκτονική μεγάλης κλίμακας πληροφοριακών συστημάτων.  Διαθέτει σημαντική εργασιακή και ερευνητική εμπειρία, ιδιαίτερα στη διαχείριση συστημάτων βάσεων δεδομένων και στο συντονισμό και την υλοποίηση έργων πληροφορικής. Επιπλέον κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους MSc in Geoiformatics και Master of Business Administration (MBA). Στο διάστημα 1996-1999 εργάστηκε στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για την ανάλυση, σχεδίαση και διαχείριση των WWW Υπηρεσιών και Βάσεων Δεδομένων του ΕΚΤ. Στο διάστημα 1999 έως 2001 εργάστηκε ως Διαχειριστής του Δικτύου Δεδομένων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ. Από το 2003 έως το 2005 εργάστηκε στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για τη δημιουργία Επιστημονικής Πύλης (Portal) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Από το 2005 έως σήμερα υπηρετεί ως Μηχανικός Πληροφορικής στη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ιωάννης Τσιάμης (μέλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ειδικός  Επιστήμονας (ΕΕΠ) σε θέματα Ανάλυσης Αγορών και Ανταγωνισμού στην ΕΕΤΤ. Το 2014 ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένου του Τμήματος Παρακολούθησης Αγοράς και Ανταγωνισμού, ρόλο τον οποίο ασκεί και σήμερα. Το φθινόπωρο του 2017 ορίστηκε Στατιστικός Επικεφαλής της ΕΕΤΤ. Το Μάρτιο του 2018, μετακινήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ ως ECN Expert από όπου επέστρεψε με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η συνεισφορά του στην ΕΕΤΤ έχει καταδειχθεί με σειρά εύφημων μνειών και αξιολογήσεων εξαιρετικής επίδοσης από την Ολομέλεια, τη Διοίκηση και τις αρμόδιες Επιτροπές στην ΕΕΤΤ. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στις Ανταγωνιστικές Στρατηγικές Μάρκετινγκ για Προϊόντα Υψηλής Τεχνολογίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι επίσης κάτοχος Διπλώματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σταύρος – Παναγιώτης Μπακέας (μέλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων): Πτυχιούχος στα Μαθηματικά-Στατιστική και Η/Υ  από το North London Polytechnic, BSc στην Στατιστική από το City Polytechnic,M.Sc και στην Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα (Statistics and Operational Research) από το City Univercity – London. Προϊστάμενος  Δ/νσης  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Υπουργείου Εργασίας  και Κοινωνικών Υποθέσεων  από το 2013. Έχει διατελέσει συντονιστής του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – ΟΠΣ ΣΕΠΕ – των Φ.Κ.Α., και σε άλλα έργα πληροφορικής του Υπουργείου, υπεύθυνος του έργου ΣΥΖΕΥΞΗΣ, εκπρόσωπος της Ελλάδος  MISEP (για την αξιολόγηση των πολιτικών της απασχόλησης), σύμβουλος Υπουργών Εργασία( για θέματα Πληροφορικής), μέλος των Δ/Σ ΕΙΕΑΔ, ΗΔΙΚΑ, Εργατικής Εστίας και ΟΑΕΔ, καθώς επίσης και αναπλ. Αντιπρόεδρος ΟΑΕΔ.

Κωνσταντίνος Μητσόπουλος (μέλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας): Απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «MBA – Total Quality Management» του τμήματος «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Προπτυχιακού Προγράμματος «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας στον τομέα του Digital Marketing, ενώ κατά το παρελθόν έχει διατελέσει σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Δημάρχου Πειραιά, της ΕΔΕΤ Α.Ε. και ειδικός σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα της ΥΠΕΕ.

Σταύρος Ματσούκας (μέλος): Εκπρόσωπος των εργαζομένων της «ΗΔΙΚΑ ΑΕ».

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Πρόσφατα άρθρα

Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.