Διευκρινίσεις ως προς την υποβολή Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α’ Φάση Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND»

Διευκρινίσεις στο πλαίσιο της υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α φάση του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND».

Σχετικά αρχεία

Διευκρίνιση Διακήρυξης

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top