Ορισμός προέδρου, αναπληρωτή προέδρου και μελών ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη ορίζονται ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. Η θητεία των ανωτέρω είναι τετραετής.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τα σύντομα βιογραφικά των μελών του έχουν ως εξής:

Ευάγγελος Μαγείρου (πρόεδρος): Είναι Ομότιμος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), Τμήμα Πληροφορικής, όπου δίδαξε Επιχειρησιακή Έρευνα, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Θεωρία Παιγνίων και Θεωρητική Πληροφορική.  Έχει ασχοληθεί ερευνητικά και συμβουλευτικά με τα παραπάνω αντικείμενα καθώς και με θέματα ενεργειακής πολιτικής και ναυτιλιακής διοίκησης.  Το δημοσιευμένο έργο του έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης.   Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Μεταπτυχιακού στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής, του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ καθώς και Πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών του Πανεπιστημίου. Επιπλέον έχει υπηρετήσει στα Διοικητικά Συμβούλια της ΔΕΗ και του Ταμείου Νέας Οικονομίας. Έκανε προπτυχιακές σπουδές Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στο Πανεπιστήμιο Princeton ενώ έχει διδακτορικό σε θέματα Συστημάτων Αποφάσεων και  Ελέγχου από το πανεπιστήμιο Harvard.  Είναι ομότιμο μέλος του ΤΕΕ ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Σπύρος – Πάνος Σκούρας (αναπληρωτής πρόεδρος): Είναι  Καθηγητής Διεθνούς Χρηματοδοτικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. H έρευνα του έχει δημοσιευτεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά οικονομετρίας και χρηματοοικονομικών, έχει βραβευτεί με διεθνή βραβεία και έχει σχολιαστεί στον διεθνή τύπο. Έχει σπουδάσει στο Cambridge University (BA), Universtat Pompeu Fabra (MSc) και European University Institute (PhD) ενώ έχει εργασθεί εργαστεί στο Cambridge University, στο Imperial College και στο Santa Fe Institute πριν επιστρέψει στην Ελλάδα.  Έχει διατελέσει Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής στο ΟΠΑ, έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα ανάπτυξης υποδομών για οικονομετρικές μελέτες με μεγάλα δεδομένα και υπερυπολογιστές και έχει εργαστεί ως σύμβουλος σε οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Παρασκευή Σαχίνη (μέλος και διευθύντρια ΕΚΤ):  Διευθύνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης από το 2013. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, το ΕΚΤ απέκτησε αναπτυξιακή δυναμική, εντάχθηκε θεσμικά στο εθνικό και ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα και ενίσχυσε την αποτελεσματικότητά του στο πεδίο της έρευνας και της καινοτομίας. Στόχος της για τη νέα περίοδο, που συμπίπτει με την αυτονόμηση του ΕΚΤ και την υπαγωγή του στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι να συμβάλει στην ανάδειξη της αξίας των δεδομένων του δημοσίου συστήματος και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.  Συνολικά, διαθέτει εικοσιπενταετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε φορείς δημοσίου συμφέροντος. Είναι εθνική εκπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ για θέματα έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας. Έχει επίσης διατελέσει εθνική εκπρόσωπος στην ΕΕ για θέματα έρευνας και καινοτομίας, ψηφιακών βιβλιοθηκών και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Είναι Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, με σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες.

Αργύρης Περουλάκης (μέλος): Τέως Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης. Είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Τηλεματική και Οργάνωση από το Université Libre de Bruxelles. Εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 1989 μέχρι το 2019 και μιλάει Γαλλικά, Γερμανικά και Αγγλικά. Από τον Σεπτέμβριο 2010 έως σήμερα είναι υπεύθυνος του Τμήματος «Επικοινωνία/Εταιρικές Σχέσεις & Ευρωπαϊκά Δίκτυα» – Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Από τον Νοέμβριο 2009 έως τον Σεπτέμβριο 2010 διετέλεσε Σύμβουλος σε θέματα πολιτικής και διαχείρισης των προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), ως αποσπασμένος στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Από τον Νοέμβριο 2007 έως τον Νοέμβριο 2009 ήταν Σύμβουλος σε θέματα πολιτικής και διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση», ως αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Δημόσιας Διακυβέρνησης. Από τον Ιούνιο 2001 έως τον Νοέμβριο 2007 ήταν Υπεύθυνος πολιτικής και διαχείρισης προγραμμάτων στη Γενική Διεύθυνση «Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ίσες Ευκαιρίες» (DG EMPL), διοικητική μονάδα «Πολιτικές και Παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Πολωνία». Από τον Ιούνιο 1996 έως τον Ιούνιο 2001 διετέλεσε υπεύθυνος προγραμμάτων και συντονιστής της οικονομικής διαχείρισης στη Γενική Διεύθυνση «Περιφερειακή Πολιτική» (DG REGIO), διοικητική μονάδα «Παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα». Από τον Ιανουάριο 1989 έως τον Μάιο 1996 ήταν Διαχειριστής προγραμμάτων νέων τεχνολογιών και συστημάτων πληροφόρησης στη Γενική Διεύθυνση «Κοινωνία της Πληροφορίας» (DG INFSO), διοικητική μονάδα «Περιφερειακές Τηλεπικοινωνίες».

Σταύρος Τουμπής (μέλος): Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  ΕΜΠ με διδακτορικό στην επιστήμη του  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και στα Μαθηματικά από το Stanford (2003).  Διετέλεσε Ερευνητής στο Ερευνητικό Κέντρο Τηλεπικοινωνιών της Βιέννης, Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (εκλεγμένος υπό διορισμό). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή των ασύρματων δικτύων με χρησιμοποίηση μαθηματικών μεθόδων. Η έρευνά του έχει τύχει ευρείας αναγνώρισης διεθνώς.

Αγγελική Αλεξίου (μέλος): Είναι καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ευρυζωνικών Επικοινωνιών» στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.  Έλαβε το δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1994 και το διδακτορικό δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού στην περιοχή των τηλεπικοινωνιών και της επεξεργασίας σήματος από το Imperial College, University of London, το 2000. Για περισσότερο από μία δεκαετία εργάστηκε στα Bell Laboratories, Wireless Research, Lucent Technologies, (αργότερα Alcatel-Lucent και τώρα ΝΟΚΙΑ), στο Swindon της Μεγάλης Βρετανίας, αρχικά ως ερευνήτρια (Ιανουάριος 1999 – Φεβρουάριος 2006) και αργότερα ως τεχνική διευθύντρια (Μάρτιος 2006 – Απρίλιος 2009). Από τον Μάιο του 2009 είναι μέλος ΔΕΠ του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή των ‘έξυπνων’ κεραιών, των MIMO και multihop τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, της επεξεργασίας σήματος και της βελτιστοποίησης διαχείρισης πόρων σε ασύρματα δίκτυα τηλεπικοινωνιών 5G (and beyond), σε τεχνικές συντονισμού και συνεργατικότητας σε πυκνοποιημένα ασύρματα δίκτυα, σε THz ασύρματες επικοινωνίες και στην εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης σε ασύρματα συστήματα επόμενης γενιάς. Έλαβε (μαζί με ομάδα άλλων ερευνητών) το βραβείο Bell Labs President’s Gold Award το 2002 για τη συνεισφορά της στο πρόγραμμα Bell Labs Layered Space – Time (BLAST) και το βραβείο Central Bell Labs Teamwork Award το 2004 για υποδειγματική ομαδική εργασία και ερευνητικά επιτεύγματα στο ερευνητικό πρόγραμμα IST-FITNESS. Από το 2006 είναι πρόεδρος της ομάδας εργασίας Radio Communication Technologies και της ομάδας εργασίας High Frequencies Radio Communication Technologies του οργανισμού Wireless World Research Forum. Είναι μέλος του IEEE και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Είναι διευθύντρια του ερευνητικού προγράμματος (H2020 ICT) TERRANOVA και τεχνική διευθύντρια του ερευνητικού προγράμματος (H2020 ICT) ARIADNE.

Γεώργιος Ματσόπουλος (μέλος): Ο Δρ. Γεώργιος Ματσόπουλος είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Μ.Sc.) από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde της Γλασκώβης με ειδίκευση στην Εμβιομηχανική και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος του ιδίου Πανεπιστημίου. Είναι Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο ΕΜΠ με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Βιοϊατρικής Πληροφορικής και Βιοεμπνευσμένου Υπολογισμού». Είναι ειδικός στην ανάπτυξη τεχνικών και αλγορίθμων για τη ψηφιακή επεξεργασία ιατρικών δεδομένων, τη σύντηξη δεδομένων από διαφορετικά συστήματα, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση στη διαχείριση και επεξεργασία μεγάλου όγκου ιατρικών δεδομένων και την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης της διάγνωσης με χρήση αλγορίθμων  τεχνικής νοημοσύνης. Έχει πάνω από 300 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια ενώ διαθέτει πολυετή εμπειρία στη συμμετοχή και παρακολούθηση ερευνητικών προγραμμάτων τόσο στον ιατρικό τομέα όσο και σε άλλους τομείς του δημόσιου και της ιδιωτικού τομέα.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.