Συνάντηση εργασίας για τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών διάθεσης κατασχεμένων μέσων σε Υπηρεσίες του Δημοσίου με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Γιώργου Γεωργαντά

Συνάντηση εργασίας για την περαιτέρω απλούστευση και τον ανασχεδιασμό των διοικητικών διαδικασιών σχετικά με τη διάθεση κατασχεμένων χερσαίων, εναέριων και πλωτών μέσων σε Υπηρεσίες του Δημοσίου διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με πρωτοβουλία του Υφυπουργού, αρμοδίου για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, Γιώργου Γεωργαντά.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης, ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι της ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής, της ΓΓ Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, της ΓΓ Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών καθώς και εκπρόσωποι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που προκύπτουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και την υφιστάμενη διοικητική διαδικασία κατάσχεσης, διάθεσης και εκποίησης χερσαίων, πλωτών και εναέριων μεταφορικών μέσων καθώς και η ανάγκη χαρτογράφησης και περαιτέρω απλούστευσής της.

Συμφωνήθηκε η αναγκαιότητα κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας, της μοντελοποίησης και περαιτέρω απλούστευσης της εν λόγω διοικητικής διαδικασίας και της προτυποποίησης των απαραίτητων εγγράφων καθώς και η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου κατασχεθέντων μέσων, με στόχο οι δημόσιες υπηρεσίες να ενημερώνονται άμεσα και αποτελεσματικά για τη δυνατότητα κάλυψης των σχετικών αναγκών τους.

Για τον καλύτερο συντονισμό και την επιτάχυνση των απαραίτητων ενεργειών, θα συγκροτηθεί  ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των καθ’ ύλην αρμόδιων φορέων του Δημοσίου.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Πρόσφατα άρθρα

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών “Ενεργοποίησης, Επικαιροποίησης, Συντήρησης και Υποστήριξης αδειών λογισμικού Oracle της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ)”

Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθ. 35416 ΕΞ 2023/02-08-2023 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC013201888) του επαναληπτικού, διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 193448, για την «Προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του G-Cloud

Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.