Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία της ΓΓΠΣΔΔ για τη λήψη πιστοποίησης κατά ISO:27001:2013

Προκήρυξη και διακήρυξη του διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με θέμα: «Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία της ΓΓΠΣΔΔ για τη λήψη πιστοποίησης κατά ISO:27001:2013» Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29-10-2020 και ώρα 17:00 μ.μ. Σχετικά αρχεία