Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής προληπτικών μικροβιακών απολυμάνσεων για τα έτη 2020 – 2021

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής προληπτικών μικροβιακών απολυμάνσεων για τα έτη 2020 – 2021 καθώς και έκτακτων εφαρμογών έτους 2021, στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δια της υποβολής γραπτών προσφορών».Ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 21-10-2020 Καταληκτική ημερομηνία …

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής προληπτικών μικροβιακών απολυμάνσεων για τα έτη 2020 – 2021 Περισσότερα »