Πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ»

Πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» με τίτλο «Αναβάθμιση του οικοσυστήματος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού»