Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την υλοποίηση ενοποιημένου μητρώου πολιτών» για τις ανάγκες της Γεν. Γραμματείας Πληροφ. Συστημάτων Δημ. Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 14-2-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-02-2020 και ώρα 14:30 μ.μ. στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής, τηλ. 210 9098438, fax 210 9098433).

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 27-2-2020 και ώρα 11:00 π.μ. στο κτήριο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεσ/νίκης 1 και Χανδρή, Τ.Κ. 183 46, Μοσχάτο

Σχετικά αρχεία

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top