Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κτιρίου Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., ετών 2020-2021»

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 08-04-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22-04-2020 και ώρα 14:30 μ.μ. στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής, τηλ. 210 9098438, fax 210 9098433).

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 23-04-2020 και ώρα 11:00 π.μ. στο κτήριο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεσ/νίκης 1 και Χανδρή, Τ.Κ. 183 46, Μοσχάτο

Σχετικά αρχεία

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top