Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στο διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την προετοιμασία της ΓΓΠΣΔΔ

Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στο διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 26097 ΕΞ 2020 21-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007346476), για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την προετοιμασία της ΓΓΠΣΔΔ για τη λήψη πιστοποίησης κατά ISO:27001:2013.

Σχετικά αρχεία

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top