Παρουσιάστηκαν η Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχημάτων και το MyAuto

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών & Μεταφορών

Τις δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες, Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχημάτων και MyAuto, παρουσίασε το πρωί της Παρασκευής σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου η πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών. Οι δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας ιδιοκτητών και οδηγών οχημάτων.

Παρόντες ήταν οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, Μιχάλης Παπαδόπουλος και οι Γενικοί Γραμματείς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος, Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος και Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς, οι οποίοι παρουσίασαν τις δύο νέες υπηρεσίες και ανέλυσαν τη λειτουργία τους.

Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχημάτων

Ψηφιακή και ιδιαίτερα απλή γίνεται η διαδικασία μεταβίβασης οχημάτων που σχεδίασαν και υλοποίησαν τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 82 του νόμου 4954/2022, η διαδικασία θα ολοκληρώνεται μέσω του drivers-vehicles.services.gov.gr, με ελάχιστες ενέργειες από πλευράς τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή.

Τα πλεονεκτήματα της νέας διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

 1. Αυτοματοποιείται ο έλεγχος των προϋποθέσεων μεταβίβασης
 2. Καταργείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών
 3. Καθιερώνεται η ψηφιακή βεβαίωση, με την οποίο ο αγοραστής μπορεί να ασφαλίσει άμεσα το όχημα
 4. Ο πωλητής αποδεσμεύεται από την υποχρέωση επίσκεψης στην υπηρεσία
 5. Μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ελέγχου της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο
 6. Ενισχύεται η διαφάνεια, και εξασφαλίζεται η πρόσβαση του αγοραστή σε όλα τα στοιχεία του προς πώληση οχήματος (αριθμός πλαισίου, ημερομηνία πρώτης άδειας, ημερομηνία εισαγωγής στη χώρα).

Η νέα διαδικασία αποτελεί κομμάτι του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Όλες οι πληροφορίες γύρω από το όχημα θα αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Έτσι, τα δικαιολογητικά που καταργείται η προσκόμισή τους είναι:

 • Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)
 • Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις/αιτήσεις

Όλη η νέα διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση drivers-vehicles.services.gov.gr/content/manual-mv.pdf. Επιγραμματικά, ο πωλητής:

 • εισέρχεται στο drivers-vehicles.services.gov.gr με δύο επίπεδα ταυτοποίησης, δηλαδή αρχικά με τους κωδικούς του στο Taxisnet, και κατόπιν με κωδικό μιας χρήσης (OTP – One Time Password), ο οποίος αποστέλλεται στον πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου που ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).
 • επιλέγει το όχημα που επιθυμεί να μεταβιβάσει και την υπηρεσία Μεταφορών που θα διεκπεραιώσει τη διαδικασία και
 • εισάγει το ΑΦΜ του υποψήφιου αγοραστή.

Αμέσως μετά, η πλατφόρμα θα αποστέλλει ειδοποίηση με SMS και email στον αγοραστή. Αφού ο τελευταίος ταυτοποιηθεί στην πλατφόρμα και αποδεχτεί τη συναλλαγή, η μεταβίβαση θα ολοκληρώνεται, με τον πωλητή να λαμβάνει σχετική ειδοποίηση.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αίτησης, ο αγοραστής θα εκδίδει ψηφιακά, μέσω του gov.gr, βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος. Με τη συγκεκριμένη βεβαίωση, θα μπορεί να ασφαλίζει και να κυκλοφορεί εντός της Ελληνικής επικράτειας το υπό μεταβίβαση όχημα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Η βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος θα αναρτάται και στις προσωπικές θυρίδες (my.gov.gr) του αγοραστή και του πωλητή.

Μόλις η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών εκδώσει τη νέα άδεια κυκλοφορίας, ο αγοραστής θα ειδοποιείται για να την παραλάβει, προσκομίζοντας το αποδεικτικό εξόφλησης των τελών αδείας και μεταβίβασης του οχήματος.

MyAuto

Το MyAuto αποτελεί τον ηλεκτρονικό φάκελο κάθε οχήματός. Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο πολίτης μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού να έχει πρόσβαση στο σύνολο της πληροφορίας γύρω από το όχημά του. Είναι η πρώτη φορά που οι πολίτες μπορούν να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το όχημά τους χωρίς πολλαπλές και χρονοβόρες επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες.

Μέσω του MyAuto, οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλα εκείνα τα στοιχεία του οχήματός τους, όπως αυτά τηρούνται σε μητρώα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Τα στοιχεία ομαδοποιούνται σε κατηγορίες βάσει των μητρώων από τα οποία αντλούνται. Οι πληροφορίες που αντλούνται είναι οι εξής:

 1. Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας, τα οποία αντλούνται από Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 2. Στοιχεία τεχνικών ελέγχων οχημάτων – ΚΤΕΟ, τα οποία αντλούνται από Μητρώα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
 3. Στοιχεία καταβολής τελών κυκλοφορίας, ακινησίας και ιδιοκτησίας, τα οποία αντλούνται από Μητρώα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
 4. Εύρεση ασφάλισης οχημάτων, τα οποία αντλούνται από Μητρώα από το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

Η υπηρεσία εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Η παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, η οποία είναι αρμόδια και για το Κέντρο Διαλειτουργικότητας, μέσω του οποίου διασυνδέονται όλα τα σχετικά μητρώα του Δημοσίου. Τέλος, η πλατφόρμα υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση κωδικών Taxisnet, είτε από το myauto.gov.gr, είτε μέσω του gov.gr, στην ενότητα «Περιουσία και φορολογία» και την υποενότητα «Οχήματα». Έτσι, ο πολίτης μπορεί να βλέπει και να ελέγχει για κάθε όχημά του:

 • Τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας
 • Αν έχει πληρώσει Τέλη Κυκλοφορίας
 • Αν το όχημα του είναι σε κίνηση ή ακινησία
 • Αν το όχημα του έχει κλαπεί
 • Το αποτέλεσμα του Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου και
 • Τα στοιχεία ασφάλισης του οχήματος

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες έρχονται να πλαισιώσουν τις πρωτοβουλίες που έχουν λάβει την τελευταία τριετία τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών για την ψηφιοποίηση και την απλούστευση διαδικασιών για ιδιοκτήτες και οδηγούς οχημάτων. Ειδικότερα, μέχρι στιγμής έχουν τεθεί σε λειτουργία οι ακόλουθες ψηφιακές υπηρεσίες.:

 • Προσωρινή άδεια οδήγησης
 • Ανανέωση άδειας οδήγησης
 • Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω κλοπής / απώλειας / φθοράς
 • Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου
 • Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου
 • Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος
 • Υπολογισμός τελών για μεταβίβαση επιβατικού ή δίκυκλου ΙΧ
 • Σήμα κυκλοφορίας εντός δακτυλίου της Αθήνας
 • Σήμα δωρεάν στάθμευσης ηλεκτροκίνητου οχήματος

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής δήλωσε: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουμε καταφέρει να κάνουμε πραγματικότητα ένα σύνολο έργων που επιτρέπει την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των υπηρεσιών, πάντα προς όφελος και διευκόλυνση του πολίτη. Μία σειρά από έργα που έχουν γίνει πραγματικότητα και έχουμε χρησιμοποιήσει έναν έξυπνο τίτλο ψηφιακές υπηρεσίες για την οδήγηση. Κάναμε κάτι που δεν είχε γίνει εδώ και 38 χρόνια αποκτήσαμε νέο πληροφοριακό σύστημα έτσι βγάζουμε το Υπουργείο Μεταφορών από έναν πραγματικά ψηφιακό Μεσαίωνα.

Το ζητούμενο για όσα κάνουμε -κι αναφέρομαι συνολικά στην Κυβέρνηση, αλλά και ειδικότερα στη συνεργασία μας με τον Κυριάκο Πιερρακάκη και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης- είναι πώς με κάθε δράση και κάθε απόφαση μας να βελτιώνουμε και να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Να κάνουμε ένα βήμα κάθε φορά, για να γίνεται η ζωή όλων μας λίγο πιο εύκολη, λίγο καλύτερη.

Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας. Κάποιες από τις υπηρεσίες στο Υπουργείο Μεταφορών πραγματικά ταλαιπωρούσαν τους πολίτες. Ήμασταν σε έναν ψηφιακό Μεσαίωνα. Σήμερα σπάμε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, που σε πολλές περιπτώσεις αναπαρήγαγαν φαινόμενα αδιαφάνειας και διαπλοκής, φαινόμενα συναλλαγής. Κάναμε επίσης κάτι που φαινόταν απλό, αλλά δεν είχε γίνει ποτέ: Χρησιμοποιούμε πλέον έναν πομποδέκτη για να μπορέσουμε να ταξιδεύουμε σε ολόκληρο το εθνικό οδικό δίκτυο. Κάναμε την προσωρινή άδεια οδήγησης, την ανανέωση της άδειας οδήγησης, και πολλά άλλα».

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Σήμερα προσθέτουμε δύο πολύ ουσιαστικές υπηρεσίες στη συνεργασία μας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Με την ψηφιακή μεταβίβαση οχήματος δημιουργούμε μια πρότυπη διαδικασία με την οποία το σύνολο των εγγράφων μιας αγοραπωλησίας οχήματος αντλούνται ψηφιακά, κάνοντας τη ζωή του πωλητή και του αγοραστή πολύ πιο εύκολη και τις συναλλαγές ακόμα πιο διαφανείς. Και με το MyAuto αποκτάμε έναν «ηλεκτρονικό φάκελο αυτοκινήτου», στον οποίο οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να βλέπουν όλα τα στοιχεία του οχήματός τους σε ένα σημείο, ψηφιακά και με εύληπτο τρόπο. Η συνεργασία μεταξύ των δύο Υπουργείων είναι πραγματικά η καλύτερη δυνατή.

Όλοι μας ανυπομονούμε για το επόμενό βήμα που θα γίνει στο τέλος του μήνα, όταν πλέον το δίπλωμα οδήγησης μαζί με την ταυτότητα θα μπουν στο κινητό μας τηλέφωνο – και, συγκεκριμένα, στο Gov.gr Wallet, κάτι το οποίο πραγματικά θεμελιώνει και συμβολικά μια αλλαγή εποχής».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, Μιχάλης Παπαδόπουλος δήλωσε: «Τα δύο Υπουργεία έχουν αναπτύξει μία συνεργασία που παράγει μετρήσιμα και ποιοτικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έως σήμερα έχουν εκδοθεί 405 χιλιάδες προσωρινές άδειες οδήγησης και κάθε υποψήφιος οδηγός που πετυχαίνει στις πρακτικές εξετάσεις, μπορεί να εκτυπώσει μέσα σε μία μέρα την προσωρινή άδεια από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή και να οδηγήσει το αυτοκίνητό του.

Στην Ανανέωση Διπλώματος, έως σήμερα έχουν υποβληθεί 20.000 αιτήσεις, καθώς οι πολίτες μπορούν να ανανεώσουν ψηφιακά την άδεια οδήγησης η οποία παύει να είναι σε ισχύ λόγω ηλικιακών ορίων ή για ιατρικούς λόγους, καθώς και τις επαγγελματικές άδειες. Η φυσική παρουσία του πολίτη απαιτείται μόνο κατά τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων, ενώ η ψηφιακή διαδικασία υποστηρίζεται από την ΗΔΙΚΑ και την έχουν ήδη χρησιμοποιήσει περίπου 4.500 γιατροί σε όλη τη χώρα. Έχουν εξετάσει περισσότερους από 17 χιλιάδες πολίτες και έχουν εκδώσει περίπου 36 χιλιάδες ιατρικά πιστοποιητικά.

Ανάλογη είναι και η ανταπόκριση στην ψηφιακή αίτηση για την έκδοση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς μέσω του gov.gr. Οι πολίτες έχουν καταθέσει ηλεκτρονικά: περισσότερες από 30.000 αιτήσεις για αντικαταστάσεις διπλωμάτων και 9.200 αιτήσεις για αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας οχημάτων. Συνολικά, έχουν εκδοθεί περισσότερα από 45 χιλιάδες διπλώματα με τη χρήση νέων εφαρμογών, ενώ κάθε μήνα αποστέλλονται περισσότερα από 30 χιλιάδες SMS που πληροφορούν τους πολίτες για το στάδιο που βρίσκεται η αίτησή τους».

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος δήλωσε: «Μέσω της προγραμματικής συμφωνίας των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, η πρώτη που συνάφθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) τον Ιανουάριο του 2020, έχουμε υλοποιήσει σημαντικές δράσεις απλούστευσης και ψηφιοποίησης στον τομέα των μεταφορών, οι οποίες μειώνουν τα διοικητικά βάρη και τη γραφειοκρατία. Η μεταβίβαση οχήματος είναι μια διαδικασία που θα διευκολύνει ουσιαστικά την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, καθώς  γίνονται περίπου 300.000 μεταβιβάσεις ετησίως. Με τη νέα ψηφιακή υπηρεσία αυτοματοποιείται ο έλεγχος των προϋποθέσεων, καταργείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών, υπάρχει πλήρης διαφάνεια, ενώ  ενισχύεται η εμπιστοσύνη του κράτους προς τους πολίτες, οι οποίοι με τη βεβαίωση μέσω του gov.gr μπορούν άμεσα να ασφαλίσουν και να κυκλοφορήσουν το υπό μεταβίβαση όχημα».

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος δήλωσε: «Το MyAuto αποτελεί τη νέα ψηφιακή υπηρεσία προς τον πολίτη για να βλέπει άμεσα  πληροφορίες για το οχήματά του, όπως είναι διαθέσιμες στα μητρώα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Μέχρι τώρα αυτό απαιτούσε χρονοβόρες επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες. Σκοπός είναι να ξέρουμε τα στοιχεία που διαθέτει το Δημόσιο, αλλά και να γνωρίζουμε και εμείς καλύτερα τι ισχύει για το όχημα μας. Στη βάση του επιτυχημένου Know Your Customer, αλλά για τα οχήματα κάθε πολίτη, απαντώντας άμεσα στα ερωτήματα: Ποια τα στοιχεία του οχήματός μου; Έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας; Έχει περάσει ΚΤΕΟ και ποια είναι η ημερομηνία λήξης του τεχνικού ελέγχου; Είναι ασφαλισμένο και ως πότε;».

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς δήλωσε ότι η αποτελεσματική συνεργασία των δύο υπουργείων αποτυπώνεται μέσα από μία σειρά δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα με χαρακτηριστικότερη όλων την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού για την είσοδο των οχημάτων στον δακτύλιο, η οποία πραγματοποιήθηκε κάτω από έντονες χρονικές πιέσεις.

Όσον αφορά στο ΜΥΦΑΗ περιέγραψε την διαδικασία με την οποία καταχωρούνται οι υποδομές φόρτισης στο μητρώο, ανέλυσε το χάρτη με τα σημεία φόρτισης και τα δεδομένα για τα οποία θα έχουν εικόνα οι οδηγοί και τόνισε την σημασία της συγκεκριμένης πλατφόρμας για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης. Τέλος, ανέφερε ότι το Σεπτέμβριο θα είναι διαθέσιμη η σχετική εφαρμογή για κινητές συσκευές (Android και iOS).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.