Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών G-Cloud της ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) – Μη διαθεσιμότητα δικτυακών υποδομών

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με κατεύθυνση τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών και της ποιότητας των υπηρεσιών της προγραμματίζει περαιτέρω αναβάθμιση της δικτυακής υποδομής του G-Cloud. Η αναβάθμιση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud)».

Οι εργασίες αναβάθμισης θα πραγματοποιηθούν τη προσεχή Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 και ώρα 07:00 – 08:00, κατά την οποία δεν θα είναι διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα από το σύνολο των συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης που φιλοξενούνται στις υποδομές της ΓΓΠΣΨΔ, και κατ’ επέκταση οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες περίπου 135 φορέων (Υπουργεία, Δήμοι, Περιφέρειες κ.α.)

Λόγω των πλήθους των συστημάτων εκάστου φορέα, επιμέρους ψηφιακές υπηρεσίες τους ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της προαναφερόμενης περιόδου.

Όπως και σε προηγούμενες εργασίες, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προβλεπόμενη διάρκεια, για την ελαχιστοποίηση της επίπτωσης στην εξυπηρέτηση του κοινού.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Πρόσφατα άρθρα

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών “Ενεργοποίησης, Επικαιροποίησης, Συντήρησης και Υποστήριξης αδειών λογισμικού Oracle της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ)”

Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθ. 35416 ΕΞ 2023/02-08-2023 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC013201888) του επαναληπτικού, διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 193448, για την «Προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του G-Cloud

Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.