Πρόσκληση υποβολής απόψεων σχετικά με τη “Λευκή Βίβλο για τη Διαχείριση των αναγκών της Ευρώπης σε ψηφιακές υποδομές”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη “Λευκή Βίβλο για τη Διαχείριση των αναγκών της Ευρώπης σε ψηφιακές υποδομές“, η οποία  προσδιορίζει τις προκλήσεις και εξετάζει πιθανά σενάρια για την ανάληψη δράσεων δημόσιας πολιτικής (π.χ. μια πιθανή μελλοντική πράξη για τα  ψηφιακά  δίκτυα)  που  θα  αποσκοπούν  στην  παροχή  κινήτρων  για  την  οικοδόμηση  των ψηφιακών δικτύων του μέλλοντος, την επιτυχή διαχείριση της μετάβασης σε νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα, την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών συνδεσιμότητας όλων των τελικών χρηστών, τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας και τη διασφάλιση ασφαλών  και  ανθεκτικών  υποδομών  και  της  οικονομικής  ασφάλειας  της  Ένωσης,  όπως αντικατοπτρίζονται  στις  κοινές  δεσμεύσεις  των  κρατών  μελών  της  ΕΕ  στο  πρόγραμμα πολιτικής «Ψηφιακή Δεκαετία».Το κείμενο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 30.06.2024 και είναι διαθέσιμο εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14168-White-Paper-How-to-master-Europes-digital-infrastructure-needs?_en

Προκειμένου να διαμορφωθούν οι θέσεις της χώρας μας επί της Λευκής Βίβλου, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα σχόλια και τις απόψεις τους, ιδίως σχετικά με τα προτεινόμενα σενάρια. Οι απαντήσεις θα πρέπει να αποσταλούν, μέσω e-mail, με θέμα “Σχόλια επί της Λευκής Βίβλου για τη Διαχείριση των αναγκών της Ευρώπης σε ψηφιακές υποδομές“”, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ggtt@mindigital.gr) μέχρι τις 31.05.2024

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.