Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης στο πλαίσιο του Έργου «Superfast Broadband» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (115.000 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%)

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης  στα πλαίσια του έργου «Superfast Broadband». Τα ερωτήματα της αξιολόγησης αναφέρονται στα αποτελέσματα και στην αποτελεσματικότητα της δράσης σε στοχευμένες περιοχές, στον χαρακτήρα κινήτρου της ενίσχυσης (voucher), στις συνέπειες από πλευράς ζήτησης, καθώς και σε μια σειρά εμμέσων επιδράσεων και συνεπειών στον ανταγωνισμό. Επιπλέον, αναφέρονται και σε ζητήματα αναλογικότητας και καταλληλότητας της ενίσχυσης (voucher).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (115.000), πλέον αναλογούντος ΦΠΑ (24%), ποσού είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (27.600). Στον προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 ευρώ)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 4/11/2019, 15:00

A/A ΕΣΗΔΗΣ: 80803

Σχετικά αρχεία

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.