“Ενισχύοντας ψηφιακά την επιχειρηματικότητα”- Άρθρο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου στο ειδικό ένθετο του “PowerGame” με τίτλο “Η Βίβλος της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας”

Το τέλος μιας χρονιάς μας δίνει την ευκαιρία αποτίμησης, που διευκολύνεται εφόσον είχαν τεθεί στόχοι και αξιολογούνται τα αποτελέσματα. Με την αντίληψη της διαδρομής που έχουμε διανύσει, μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι η διαρκής ενίσχυση της επιχειρηματικής σταθερότητας που αποτελεί έναν από τους στόχους …

“Ενισχύοντας ψηφιακά την επιχειρηματικότητα”- Άρθρο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου στο ειδικό ένθετο του “PowerGame” με τίτλο “Η Βίβλος της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας” Περισσότερα »