Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού

Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των βασικών αδικημάτων αυτών και χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς», με κωδικό πράξης MIS/ (ΟΠΣ) 5176102 και κωδικό ενάριθμου ΣΑΤΑ 051 2022ΤΑ05100010, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (304.425,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και των δικαιωμάτων προαίρεσης, ήτοι καθαρού ποσού διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ και τριών λεπτών (245.504,03€), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.