Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού

Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων …

Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού Περισσότερα »