Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τη προμήθεια βιντεοπροβολέων, φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και συναφούς εξοπλισμού

Τίτλος – Περιγραφή: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τη προμήθεια βιντεοπροβολέων, φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και συναφούς εξοπλισμού.

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 18-08-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03-09-2020 και ώρα 13:00.

Σχετικά αρχεία

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top